Kunstschaatsschool in Den Haag
Haagsche IJsclub "Houtrust"